Een bewogen week

Afgelopen week verscheen er in het Eindhovens Dagblad een artikel met een kritische blik op het werkgelegenheidsproject dat de Gascogne Groep aan is gegaan in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Het leuke van een kritische blik is dat je met afstand naar je eigen project moet kijken om te begrijpen wat de ander kritisch maakt. En wanneer je die afstand hebt genomen en met opgeheven hoofd achter de keuzes die je maakt kan staan, maakt dat je enkel de behoefte voelt om in gesprek te gaan.

De Gascogne Groep mag huishoudelijke hulp aanbieden voor € 12.50 per uur voor iedere inwoner in de gemeente Eindhoven. Net als de zorgaanbieders zal de Gascogne Groep voor ieder gewerkt uur een toelage ontvangen van € 12.50 per uur van de gemeente Eindhoven. Er is geen sprake van een andere financieringsafspraak dan de andere partijen die gebruik maken van deze toelage.

De Gascogne Groep doet dit en mag dit doen door 100% social return toe te passen. Dit wil zeggen dat we enkel met bijstandsgerechtigden deze werkzaamheden gaan invullen. Hoe mooi is het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met aandacht, begeleiding en de basisopleiding schoonmaak in hun kracht te zetten. Hoe mooi is het direct in staat te zijn deze mensen ieder gewerkt uur uit te betalen en te laten zien dat bijdragen in je eigen inkomen de basis is van jezelf terug in de maatschappij te plaatsen.
Deze groep personen komt direct in dienst van Gascogne, krijgen een contract voor 9 maanden en bij goed functioneren wederom een verlenging van 9 maanden. Als dan blijkt dat na deze periode iemand zijn plek bij Gascogne heeft gevonden, komt de medewerker gewoon in vaste dienst.

En dit gehele proces mag gefinancierd worden uit een ‘potje’ geld waar tot op heden nog geen 5% van gebruikt is. En stel nou dat dit een succes wordt, is het dan niet mooi dat budget wat ligt te wachten op besteding naar werkgelegenheid juist ook daarvoor gebruikt zal worden? En vergeet niet, elk gewerkt uur wordt uitbetaald volgens de schoonmaak cao wat ook weer een besparing is voor de uit te keren bijstandsgelden.

Wij moedigen ieder initiatief dat leidt tot werkgelegenheid aan en hopen juist dat door dit project er meerdere bedrijven zijn die de kansen gaan zien voor kwetsbare doelgroepen.

Verder hopen wij van harte dat mensen de weg vinden naar de Gascogne Groep om vragen te stellen. Meningen zijn altijd van harte welkom, het houdt ons scherp.