Privacy verklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Daarom hebben we een privacy beleid opgezet. In dit privacy beleid geven wij u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Gascogne en niet van derden. Door klant te worden en het gebruik van onze website www.gascogne.nl accepteert u ons privacy beleid.

Doeleinden verwerking

Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Wettelijke grondslag verwerking

Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkende

  1. Als betrokkende heeft u te allen tijde recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. Echter als de dienst die u afneemt bij ons van deze gegevens afhankelijk is, gaat de wettelijke opzegtermijn in.
  2. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De verwerking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van een hierna genoemde derde: namelijk:

Een leverancier en of onderaannemer van specialistische werkzaamheden

Administratieve doeleinden (facturen verzenden)

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. heeft de volgende ‘gewone persoonsgegevens’ uit de volgende bron(nen) verkregen: bij het afsluiten dienst en/of service ten behoeve van de dienst en/of service.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen)

Ontvangers persoonsgegevens

 Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. zal uw persoonsgegevens, met uitzondering van punt d) genoemde partijen niet aan derden verstrekken.

Email

Wanneer u email of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op onze beveiligde omgeving. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkende heeft u ook het recht Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen door een mail te sturen naar contact@gascogne.nl. Bij dit verzoek kunnen wij om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gascogne Groep B.V. / Gascogne Thuis B.V. neem dan contact op via klachten@gascogne.nl. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van onze diensten en de mogelijkheden om ons via de website www.gascogne.nl of mailadres contact@gascogne.nl te benaderen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat op onze website. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.