Daarom Gascogne

Kiezen voor een bedrijf met passie!

Een familiebedrijf sinds 1994

Als familiebedrijf sinds 1994 weet Gascogne uit ervaring dat schoonmaak draait om de juiste mensen op de juiste werkplek. De waarden die binnen een familie gelden, gelden ook op de werkvloer.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd schoonmaker

Alle medewerkers binnen Gascogne zijn verplicht om de basisopleiding schoonmaak te volgen. Dat we dit intern kunnen doen, is iets waar we enorm trots op zijn.

Vaste contactpersonen

Een vertrouwd gezicht, met kennis van uw pand en van de medewerkers, direct bereikbaar! 

Regionaal schoonmaakbedrijf

Gascogne is actief in Eindhoven, Veldhoven, Aalst Waalre, Valkenswaard, Geldrop, Nuenen, Son en Breugel en omgeving Den Bosch. 

Digitaal registratiesysteem

Voor onze particuliere klant werken wij met een geautomatiseerd kloksysteem, waarbij de medewerker in- en uitbelt met de vaste telefoon van de klant op het moment dat hij/zij start en weer weggaat. 

220 medewerkers, 35 nationaliteiten

Het is zo leerzaam en het verbreedt je blik op de wereld door met zoveel verschillende mensen te werken. Wij zijn er trots op dat we een bedrijf zijn die de mens centraal stelt. 

MVO

Gascogne laat iedere dag weer zien dat commercie en sociaal ondernemerschap prima te combineren zijn

Maatschappelijk ondernemen

De Gascogne Groep neemt haar verantwoordelijkheid in deze maatschappij meer dan serieus. Schoonmaak is mensenwerk. Over het algemeen uitgevoerd door laaggeschoolde mensen. Gascogne gaat uit van het principe dat iedereen kan leren schoonmaken. Bij deze groep mensen ligt daar ook niet het probleem. Het knelpunt ligt over het algemeen bij de omstandigheden als: kinderopvang, geldproblemen, uitkeringssituatie, taalachterstand, familieproblemen etc. Deze knelpunten zet Gascogne om in kansen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (geschikt voor schoonmaak werk) krijgen bij Gascogne een kans. Het imago van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laat helaas nog vaak te wensen over. Het beeld bestaat nog steeds dat het hier om mensen gaat die fysiek en mentaal niet in orde zijn. Het tegendeel is waar. Het gaat juist om mensen, die gezond en krachtig zijn, maar door omstandigheden in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. We hebben het hier over mensen die heel graag willen en kunnen werken!

PSO

Omdat "social return"bij aanbestedingen een vereiste is, is de PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) ontwikkeld door TNO. Gascogne heeft wederom voor 2018 en 2019 haar certificaat toegekend gekregen, trede 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Trede drie is de hoogst haalbare trede en geeft aan dat je koploper bent als het gaat om MVO People. Met de PSO maakt Gascogne inzichtelijk wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding kan dit een essentiële reden zijn om voor ons te kiezen. Steeds meer partijen, waaronder gemeentes, hebben de PSO erkenning meegenomen in de aanbesteding of inkoop als het gaat om Social Return. Door voor ons te kiezen kunt u aantonen dat u voldoet aan de erkenning via de schoonmaak en hoeft u de Social Return niet op andere afdelingen binnen uw bedrijf in te zetten. 

Duurzaamheidskenmerk

GASCOGNE WEDEROM ZILVER!

Gascogne heeft wederom zilver behaald bij de uitreiking van de duurzaamheidskeurmerken in Eindhoven. Een hele prestatie, aangezien het de 6de op rij is! De belangrijkste factor voor het behalen van zilver is het feit dat Gascogne zich richt op het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hier succesvol in is. Gascogne is ongelofelijk trots op het feit dat men voor de zesde keer het keurmerk in ontvangst mag nemen! Voor meer informatie over het keurmerk:http://www.eindhoven.nl/duurzaamkeurmerk

Code Verantwoordelijk marktgedrag

De code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. Aanleiding voor de opstelling van de code waren de historische schoonmaakstakingen in het eerste kwartaal van 2010, opgezet om CAO-eisen kracht bij te zetten. Tijdens de stakingen ging veel aandacht uit naar de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun superieuren en meer in het algemeen: de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Positief is dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote partijen, zich achter dit initiatief scharen om te komen tot een code. Gascogne wordt als "best practice" gebruikt op de site van de code. Daarnaast staan wij op de site met een zelfverklaring. Deze zelfverklaring hebben we gecommuniceerd naar onze huidige en nieuwe opdrachtgevers. 

Sociale projecten

"Wedden dat het kan!" is een samenwerking tussen Gascogne en de gemeente Eindhoven. Gascogne gaat een weddenschap met de gemeente aan, waarbij wij wedden dat het mogelijk is om binnen 9 weken 8 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te krijgen. Hoe? Door 9 weken lang al onze energie, liefde, aandacht en netwerk in te zetten, met als resultaat dat na 19 keer we een slagingspercentage hebben van 80%! Vanuit het project starten veel mensen bij Gascogne, maar ook bij werkgevers als Hago en Zuidzorg. Het traject bestaat uit:

  • Persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt door twee externe coaches ingevuld;
  • Werkervaring. Kandidaten krijgen direct een contract om zo de gevolgen voor de uitkering inzichtelijk te maken;
  • Schoonmaakopleiding (landelijk erkend diploma)

Gascogne werkt ook met individuele trajecten, waarbij er "aan de hand" een stap gezet kan worden in het arbeidsproces.

 

Lees meer over Gascogne in ons blog

Blog