Werkwijze van Gascogne

Geruisloos geregeld!

De Start

Bij ingang van het nieuwe schoonmaakcontract informeren wij uw medewerkers over Gascogne: op welke tijden zijn onze schoonmaakmedewerkers aanwezig, welke werkzaamheden worden uitgevoerd, bij wie kunnen ze terecht met vragen over de schoonmaak. Wij plannen uiterlijk twee weken voor opstart een bijeenkomst met uw locatie- verantwoordelijke om ons voor te stellen en onze manier van werken toe te lichten.

De schoonmaakmedewerkers krijgen tijdens de implementatiefase diverse malen instructie. Per afdeling bespreken we de gewenste kwaliteit en huisregels.  De rol van de objectleider is eveneens gericht op begeleiding en coaching. Tijdens de eerste weken van de implementatie is de objectleider veelvuldig aanwezig om de schoonmaakmedewerkers op de locaties te begeleiden. De objectleider wordt ondersteund door voorwerkers die hierin ervaren zijn. Vervolgens stuurt de objectleider bij door wekelijks werkoverleg en training-on-the-job, hetgeen periodiek wordt gerapporteerd.

 

Controles en Communicatie

Onze objectleider bezoekt regelmatig de locatie. Naast de begeleiding van de mensen op de vloer en los van de vaste overlegmomenten, gaat zij actief het gesprek aan met de verantwoordelijke op de locatie. Deze proactieve houding zorgt ervoor dat zij weet wat er op locatie speelt en wat de specifieke wensen zijn. De overlegmomenten legt de objectleider vast in een gespreksverslag met daarin acties, actiehouders en tijdspad, ondertekend door beide partijen. De frequentie van de vaste overleggen met daarin de actiepunten wordt per locatie in de opstartperiode bepaald.

Communicatie en signalering is het startpunt om alle schoonmaakmedewerkers naar het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. We starten altijd met een opleiding. Daarnaast is er een start bijeenkomst op de locatie. Onderwerpen zijn: aandacht voor de over te nemen schoonmaakmedewerkers. werken met de juiste materialen, middelen en machines en kennis van het gebouw.